De todos es bien conocido el episodio en el que perdió el brazo izquierdo y que la leyenda y el propio interesado han tratado de mitificar. Fue en 1899 en una de sus tertulias en el Café de la Montaña en Madrid. Están reunidos Valle-Inclán, Francisco Sancha, Martinez Sierra, Ruiz Castillo, Manuel Bueno y otros. En un momento de la conversación se alude a una reyerta que ocurrió el día anterior en la Castellana , entre un artista portugués  y un joven aristócrata andaluz. Valle-Inclán quiere aprovechar la ocasión para pontificar sobre el honor. Manuel Bueno que conocía mejor el hecho lo contradice, don Ramón lo insulta. Bueno blande su bastón y, ni corto ni perezoso, el escritor gallego coge una botella de agua por el cuello y se va contra su adversario en actitud agresiva. Manuel Bueno se defiende y le da un bastonazo en el brazo izquierdo, con tan mala suerte, que el golpe incide sobre el gemelo de la camisa y se produce una herida profunda en el brazo.

Francisco J. Pérez Blanco

Poden darse causas polas que levantar un bastón ou coller unha botella, pero non por unha discusión, taberneira desta aparente transcendencia. Hai veces que o noso temperamento, afectado pola artificialidade, falseade e hipocrisía deste ilusorio e farragoso (sistema); leva a que calquera persoa moderada —en determinadas ocasións—, reaccionemos espontaneamente de maneira descontrolada, irracionalmente e consecuentemente, instintiva e violenta, ante calquera controversia, disputa ou contrariedade. Todo, en moitos casos, provocado polo cúmulo de sapos que de maneira figurada estamos a inxerir. Sapos que acaban por envelenar os miolos da sociedade, víctimas da súa propia covardía, cativerio intelectual e castradoiro dos bravos (antifeudais) e destemidos; axitadores, de puños e fouces, que agora instalados en pazos, séntense absorbidos pola máxia do ANILLO DE GIGES, e naturalmente atrofiados, alelados, licuados, desnaturalizados e adulterados. Ou sexa: Encantados. E todo esto, vénlles por respirar o radioactivo radón das sonoras e brasonadas pedras, i esquecer o marullo dos peiraos, os vapores do arado e as fragrancias da bosta.

Cando pretendemos amañar o país coa nosa paixón xusticeira, legalista e moralista, cáenos a alma os pes ó atoparnos coa feble personalidade daqueles persoeiros venerados, idolatrados e beatificados, pola súa calidade intelectual , humana e firmeza nas súas conviccións éticas e morais, ó descubrir como as circunstancias sociais, os obrigaron a encartarse diante dos poderes que sistematicamente se veñen mudando século tras século, obrigándoos a metamorfosearse en vulgares vasalos, súbditos e subordinados, pese as sublimes cualidades intelectuais moi superiores a dos seus reverendísimos patróns.

Nas cartas epistolares do Padre Sarmiento asistimos —por citar algunha— a unha de tantas baixezas que todos caemos por facilitarlle a un irmán, fillo, amigo ou amizade coñazo, unha oportunidade que mellore a súa vida laboral ou situación económica.

 

...Dejo este punto literario, para [hoja 5v] pedir un favor, [a partir de aquí no lo publica Schiavo] que Amas no dejará de hacerle. En Vigo hay ocho prácticos del puerto. Son muy buenas plazas. Pronto, de un modo fatal, habrá una vacante. Estas plazas se dan por oposición, y suele atenderse la indicación de los otros prácticos. Don José Plá Santos, capitán muy perito en estos mares, tiene todo el apoyo de los prácticos; pero [hoja 6r] le falta estar recomendado al segundo comandante de Marina, Don Alejandro [tachadura] Molins y Carreras. (No sé si es Alejandro).

Este señor es pariente de Amas, y una carta recomendando a Don José Plá, para estar (?) en turno cuando ocurra la vacante de práctico de la Ría , sería [las cinco últimas palabras están subrayadas con doble línea] oportunísima. No se olvide [hoja 6v] de hablar con Amas sobre esto e interesárselo mucho. Muchas gracias a los dos. Le abraza su viejo amigo

Valle-Inclán.>>

<< Lo que pido en el memorial es que, o te den un honroso empleo con sueldo, o que te den título y sueldo de Comisario de Marina para los puertos bajos, obligándote a ejercer la comisaría juntamente' con esos otros empleos, sin sueldo, que ejerces, o que, a lo menos, se te consigne competente sueldo por razón de los empleos que tienes y de las comisiones que has tenido y a las que estás pronto a recibir>>.

Como MAX ESTRELLA, o prócer Valle-Incán, tamén sufriu a necesidade de mendigar para el, e para unha incómoda amizade . Nunha carta dirixida a Azaña, dille:

Este círculo vicioso provocado por este tóxico sistema pseudo demócrata, engule e degluta a personalidade de quen intercede nas recomendacións, arrastrándoos o bando dos mercenarios, desprovistos de autoridade e servos dos amos e señores da terra, onde a partires de pedirlle o favor (non de recibir), pasan a formar parte da hoste do varón, obrigándoo a renunciar a súa liberdade e consecuentemente a diluírse na masa ordinaria, desprendéndose do seu halo diferenciador que fai distinguir as persoas leais, das caprinas —que por desgracia estamos en esa disposición case tódolos mortais—, e rematando tetrapléxico, para defender calquera ideolóxica postura que poida enfadar ou prexudicar ao seu benfeitor. Que non é coña.

Certos premios que se regalan neste país en solemnísimos actos, non teñen outra intención que a de neutralizar, matear, difuminar i esterilizar a personalidades de virtuosas condicións, aproveitándose do débil control que sobre a vaidade os seres humanos temos . (Moito máis difícil de controlar que a luxuria, posto que esta, exercitase máis a miúdo, e as tentacións da vaidade raras veces se presentan na vida e fai que diante dela, reaccionemos ca emoción infantil diante de un caramelo).

A partir de recibir as gracias divinas, o procer —merecedor do trofeo as súas habilidades ou xenialidades— portando a marca das bestas, pasa arrastrando a pexa, a gozar da gloria do prudente silencio na dimensión das iconografías enciclopédicas.

A cara oculta da diplomacia política, banqueira e soberana

A lo largo de la playa bajan tres negras figuras. Sobre sus hombros se alarga un palo, que allá en el extremo parece levantar hacia la luna en dos cuernos, la dentadura de una vieja. Las tres figuras negras van delante del CABALLERO . De tiempo en tiempo se detienen, y sobre las olas crestadas de espuma alargan sus varales, y los dientes de bruja que se abren al extremo desaparecen sepultos en el mar. EL CABALLERO pasa por entre aquellas figuras, que, asombradas, le reconocen. Son tres mendigos que en las noches de resaca catean por la playa buscando los tesoros de un naufragio. El viejo linajudo también reconoce aquellas sombras. EL MORCEGO, la coima y un loco que se llama FUSO NEGRO .

ROMANCE DE LOBOS

EL CABALLERO.—¿Qué trasgo o qué bruja os ha convocado aquí?

FUSO NEGRO.—La luna ...

LA MUJER DEL MORCEGO.—Buscamos los tesoros de una gran nave que venía no se sabe de dónde ...

EL MORCEGO.—UN gran bergantín, que naufragó en la mar de Corrubedo.

LA MUJER DEL MORCEGO.—Pudiera suceder que las olas tuviesen más caridad que algunos corazones, y esta noche nos arrojasen alguna cosa, remedio de nuestra pobreza.

EL CABALLERO.— ¡Las olas no tienen caridad!

LA MUJER DEL MORCEGO.— Para muchos la tuvieron...

EL MORCEGO.—Y no hay otra playa como esta, adonde salgan tantas tablas de navíos.

LA MUJER DEL MORCEGO .— Y por veces cosas de gran riqueza ...

FUSO NEGRO.— Plata fina, y joyas ...

EL CABALLERO.— ¡ Y también algún ahogado comido de los peces!

FUSO NEGRO.—Hace años salió el cuerpo de un rey con su corona de oro y pedrería ... Traíala tan bien puesta, que no se le pudo arrancar y fue menester cortarle la cabeza ...

EL CABALLERO.—¡Con cuántos náufragos no habrá hecho lo mismo vuestra codicia!

FUSO NEGRO.-—Aquél era un rey de morería. La sangre que le manaba del cuello era negra.

EL CABALLERO.-—Si yo hubiera náufrago aquella noche, vosotros también habríais segado mi cabeza, aun cuando no llevase una corona. Se la venderíais a mis hijos y os la pagarían bien.

LA MUJER DEL MORCEGO.—¡No diga tal, señor!

FUSO NEGRO.—Se la presentaríamos en una fuente de plata cuando estuviesen sentados a la mesa.

EL CABALLERO.— y se la comerían como un rico manjar.

FUSO NEGRO.—Don Pedrito diría: ¡Yo quiero la lengua! Don Gonzalito diría: ¡Yo quiero los ojos! jY cómo le habían de chascar bajo los dientes!

EL CABALLERO.—¡Y se matarían disputándoselos!

FUSO NEGRO.-—Los huesos serían para los canes.

ROMANCE DE LOBOS

Hai raleas que dende que o mundo é mundo, seguen apegadas a súa desgracia negocio ou actividade, como si de unha tradición, instinto, genética ou maldición se tratase. Os carteiristas de mercados, trileiros, adulteradores de viños e augardentes, nigromantes, mariscadores de a pe e a flote, bateeiros, furtivos das marismas e confrades das mesmas, seguen herdando uns e outros as mesmas habilidades modernizando claro está, as súas técnicas para rendibilizar cada uns as súas empresas, sin deixar ao marxe a políticos, notarios, banqueiros e outra especie que de vez encando, aventan o frac para participar nese coro extraño de mudos, que aparecen nas fotos dos anacrónicos actos solemnisimos que soen celebrarse neste país..

Os carteiristas modernos levan uns aparatos que detectan as bandas metálicas dos billetes e van directamente o bolso onde viaxan. Outros mais sofisticados, pulsando teclas, rabuñan comisións de mantemento para eles, e tamén para os que lle permiten tales rabuñaduras, indo coma os ratos, rillar parte dos aforros, os cales xa foron suados e gravados no seu día.

Os adulteradores sofistican as súas adegas para facer da auga viño ou do viño auga de luxo e conseguir que non dea volta nin colla repouso; igual que a leite, que agora xa non se corta nin tampouco cria nata coma a de antes.

Dicía Platón, que cando viñan os diluvios salvábanse os pastores ou boieiros e naturalmente os que primeiro perecían eran os mariscadores de a pe, cabildos, bateeiros, furtivo e membros de capitanías, consellerías e vixiantes de pesca.

¿Non habían de ir tamén os da Dirección Xeral de Costas e mailos de Portos!

Eso eran teorías de Platón?, pero na realidade estes grupos non desaparecen como el pensaba, posto que como algunha que outra especie vegetal —poño por caso o eucalipto—, volven a reproducirse.

Din que cando Noé —aparentemente en solitario—, pilotaba a súa arca, presinteu que entre a néboa, uns bultos andaban o garete.

 

—. Non ha de faltar quen se pique con estas banalidades, pero confiando en que estas vulgaridades non teñen lectores, —xa que proveñen de ambientes taberneiros—, seguiremos esbardallando mentres no nos boten os cans.

Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo, sólo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio.

(Tango "Tabernero")

O feito de que cada persoa é un mundo, ben dado polo espacio que un ocupa no planeta. Os que dormen debaixo dos cartóns, miran a crise coa cara de sempre. Outros que dormen quente, demoran encher o deposito da calefacción, Os que son roubados e asaltados, coidan que xa empezou o lío, e os que teñen de todo, coidan que empezamos a sobrar no mundo.

E hai outros que se comprometeron a gobernar, e neste intre, non dan nin para adiante nin para atrás. Son os superhomes que cando de verdade fai falla botar man do temón; tomar medidas decisorias, e gobernar con ímpeto a nave, atopámonos con intrusos mariñeiros de terra a dentro que so saben lucirse cando pastorean a unha poboación adurmiñada, analfabeta, embrutecida, atrofiada, drogada, fanatizada i ebriada. E metras outros acuartelados, esperan candorosamente enfervorizados —a modo de cabaleiros cruzados—, desempolvar os pendóns para marchar sobre onde lles manden.

<<Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor, / ignorante sabio, chorro, / generoso estafador. / Todo es igual; nada es mejor; / lo mismo un burro que un gran profesor. />>.

(Cambalache)

Que falta de respeto,

que atropello a la razón;

Cualquiera es un señor,

cualquiera es un ladrón.

(Cambalache)

Tamén é certo, que agora todo está dito. Así pasa nas casas, que debido o consumismo, están cargadas de obxectos repetidos: Bonecos, bolígrafos, libros, medicamentos, axendas, tarteiras, cargadores de baterías e tarxetas de crédito.

A veces, da a impresión, que os actuais escritores non leron aos clásicos, posto que a miúdo, repiten —cando non din nada— formúlas literarias esqueletizadas de outras eras.

Hoxe, como nos alimentos, reclamamos productos frescos e con sustancia, e para eso, os actuais e bos escritores —que tamén os hai—, terán que darnos eses productos a un prezo razoable; e non en pesados tochos de 30 euros. No caso do precio, refírome as editoriais, claro está.

Laiábame antes, da perda dos silencios nocturnais; patrimonio este, que debería considerarse da humanidade.

Dereito dos animais en xeral, contando aos seres que calzan, visten e tunean cazarolas para chamar a atención.

O silencio rompeuse, perdeuse e destruíuse, incluso o da serra dos montes. Condenando os animais que subiron os cumios —escapando os cartuchos da raza "intelixente",— a perda do disfrute da enerxía vital que o silencio proporciona, ó igual que o sol da a tódolos seres viventes.

Motores, muíños, zumbidos do fluxo eléctrico e vespinos, alteran o músculo da vida.

"Silencio en la noche ya todo está en calma, el músculo duerme la ambición descansa"

A crise.

Chega a aldea un espabilado e anima os veciños a montar unha granxa de galiñas poñedoras.

O vicindario aporta cartos e móntase a granxa, con un silo cheo de millo.

Todo funciona de marabilla. A granxa da ovos para repartir entre os cooperativistas, repoñer o silo e retirar un soldo para o xerente.

Chega un día que o xerente fai un mal uso dos fondos (compra unha finca o seu nome) e o silo entra en crises correndo o risco que as galiñas morran de fame.

O xerente pide axuda ó estado, e este a cambio da escritura da granxa e do silo, dálle unha inxección de cartos, e a granxa sigue funcionando.

A todo esto o colectivo sigue recibindo ovos (menos unha parte correspondente aos intereses da inxección) pero a granxa xa non é deles; o xerente non vai a cárcere, conserva a finca, e segue no mesmo posto ata a próxima faena.

Este e un elemental exemplo para ir comprendendo as marabillas deste glorioso sistema que acoiraza os espabilados en prexuízo da inocente, domada, domesticada, pacente, subordinada e resiñada cidadanía.

Espabilado = Banqueiro

Movilización da mansedume.

Si uno vive en la impostura / y otro roba en su ambición, / da lo mismo que sea cura, / colchonero, rey de bastos, / cara dura o polizón.

(Cambalache)

Arenga a ama de casa, os que lle quitaron a Tarifa Nocturna
Neste caso estes antidiluvianos vallinclanescos personaxes, andan os crebasos, recollendo canto o mar tira a praia; O congro de Santa Lucía en Corrubedo, baleas, madeiras e cantas mercancías e restos dos naufraxios, chegan a mallante.

Dicía Aristóteles, sobre os gobernos que permiten o deterioro da educación na xuventude, que estes, son responsables de arrastrar ó estado a unha funesta situación social, cuxas consecuencias traen serios problemas de convivencia para as nacións.

Non facía falta recorrer a esta antiga advertencia, para observar en que niveis de educación se provocan mais actos de violencia, irracionalidade ou delincuencia.

Dito sexa de paso: Á pouca educación —en liñas xerais—, vai unida a miseria, e con ela, ó envilicimento e asilvestramento das persoas.

<<...y la miseria engendra las discordias civiles y los crimenes>> (Aristóteles)

Tamén se pode dicir, que, á pobreza, vai unida á privatización da educación e consecuentemente algunhas copadas de xuventude, son vertidas nas cloacas da miseria intelectual, imoral e iracional.

A perversa moda da competencia entre idiotas que promociona este moderno sistema comercial, tamén é responsable da desolación e desmotivación que o movemento botelloneiro está a sufrir.

Carreiras absurdas que contaminan e profanan os desérticos areais sen doerlle a vida dos xoves, que, por conseguir fama, páganlle as dunas —coas súas vidas—, o tributo a tal agravio, que de maneira incomprensible, rendibilizan as firmas comerciais a maneira de exponsos e outras andrómenas de absurda e farragosa comprensión.

E un mal destes tempos, o estimar mais a un chirriento cantante, toureiro, marica, mesalina ou faranduleiro, que un gran sociólogo, cientifico, médico, enxeñeiro ou capataz.

Estes individuos, sen estudios, valores nin talento, máquillannos cara o populacho en forma de relevantes persoeiros, que logo, as mentes puerís, tratan de imitar, e así, ofuscados, confundidos e manipulados, deixan a escola soñando con que, de un pelotazo ou sonado casting, poidan chegar os saraos dos tertulianos das demenciais tardes "corazoneiras", "piñeiras", "tomateiras" ou "salsaroseiras".

Outro despropósito desta mediática sociedade e o primar a ladróns, corruptos, ambiguos e inmorais celestinas a cambio de contar en versión tácita a súa impía e delictiva ou íntima vida en platós, que a modo de invertidos patíbulos, amosan con irreverente orgullo, as súas vergonzas a cambio de obscenos talóns, enlodando sagradas e tradicionais conductas e costumes; deteriorando as discretas maneiras, desdourando a penumbra do encantador amatorio ambiente das sensuais e voluptuosas alcobas.

Un país podre de dubidosa moralidade leva irremisiblemente a poboación cara a desgracia perpetua, como si de unha lagoa con sustancias contaminantes se tratara. Clausurada por vida a permanecer en ese estado corrompido e irreciclable. Digo de dubidosa moralidade por que cando as dubidas non se aclaran, estas van collendo máis forza, xa que o feito de non aclaralas contribúe a crear máis desconfianza e os personaxes que cometen delitos de corrupción, ante a impunidade, vólvense máis ambiciosos, crean asociacións para o trapicheo e o purín, acaba por salpicalos a todos. Dende a coroa ó calcañar, creando naturalmente, estados delincuentes coma o italiano, onde a poboación asume a súa desgracia como un castigo divino, posto que a pesar de estar próximos ó ceo, non hai quen os libre do chulesco, tirano, fero, asasino, tenebroso e mafioso dominio do camorrano demonio, que os perversos poderes, deixaron instalar na xudicatura, na política e no Vaticano.

Os pobos, como algunhas mulleres, coa escases, acaban por prostituírse. Unha nación en crises, saqueada por uns cuantos —por que o diñeiro non se esfuma—, tamén se prostitúe collendo cartos negros, purpura ou castaños, non importa a súa procedencia, o importante é ir tirando aínda que vendamos o país a mafiosos satáns, pois non temos de abondo cos impresentables filtrados na política e administración do estado, que se permiten a liberdade de vender o patrimonio de tódolos españois coa moderna fórmula da privatización, pasando rentabilisimas empresas que eran de todos nós, a mans laverínticos anónimos negocios, cuxos donos e ignotas ubicacións, son como almas en pena, onde se ignora o seu orixe e procedencia. Pertecen ó máis aló. Antes diriase que están intalados nos profundos avernos. Agora, paraisos fiscais.

Os que opinamos desta tráxica maneira, somos tildados de catastrofistas polos instalados o socairo desta moderna plataforma social; pois a ninguén lle gusta que cuestionen a súa posición económica, sobre todo, cando esta foi ou é adquirida con esforzo, honradez e perseveranza; Pero a quén si lles molesta, é aos que pretenden pasarse por aristocráticos cidadáns, facéndonos crer que o que están amasando, procede de nobres artes e legais manobras. Son mentes privilexiadas que protexidos polo aforo do seu cargo, e pola conivencia do sistema fiscalizador, rematan como modernos alquimistas, facendo xoias de calquera toxeira . Os antigos, transformaban en ouro calquera vil metal. Os modernos non lles fai falla nada. Do aire, engrosan contas bancarias e patrimonio, sen que os científicos investiguen as súas habilidades. Algo de truco debe haber. Si non temos xustiza, non temos científicos nin “constantinos”. ¿Qué nos espera?

Napoleón dicía que prefería a un inspector de facenda, que un exército.

A un monarca ou tirano con uns millóns de litros de sangue, ainda se pode tirar do poder, pero a unha mafia, que ocupa un país como unha metástasis; non ten remedio. Non hai sangue que chegue.

Es una restitución que os hago, ya que sois tan miserables que no sabéis recobrar lo que debía ser vuestro. Tenéis marcada el alma con el hierro de los esclavos, y sois mendigos porque debéis serlo. El día en que los pobres se juntasen para quemar las siembras, para envenenar las fuentes, sería el día de la gran justicia ... Ese día llegará, y el sol, sol de incendio y de sangre, tendrá la faz de Dios. Las casas en llamas serán hornos mejores para vuestra hambre que hornos de pan. ¡Y las mujeres, y los niños, y los viejos y los enfermos, gritarán entre el fuego, y vosotros cantaréis y yo también, porque seré yo quien os guíe! Nacisteis pobres, y no podréis rebelaros nunca contra vuestro destino.

ROMANCE DE LOBOS

O problema non é, que haxa ricos. A solución está, en que os pobres non sexan tan extremadamente pobres, e a os ricos, non se lles permitan facerse ilicita i esaxeradamente ricos. E cuestión de honradez, ética e moral. Probablemente na formación do individuo, estea a fallar o método polo que o ser humano debe rexerse. Pois de nada valen os mensaxes das diversas congregacións relixiosas reclamando para os pobres paciencia, fe e resignación, cando estas —de non ser alcahuetas—, deberían chamar o levantamento das castas esprimidas, escurridas e deshidratadas. <<El día en que los pobres se juntasen para quemar las siembras, para envenenar las fuentes, sería el día de la gran justicia>>. Si en vez de anunciar o fin do mundo, a chegada do antecristo e o fogo do inferno, anunciasen o día que os pobres deben xuntarse para plantarlle fogo as sembras, igrexas, mezquitas, bancos, parlamentos, pazos e concellos, probablemente algúns tomasen medidas para estabilizar a balanza entre a paupérrima miseria e a exuberante opulencia.

Nos sei si é bo asimilar estes sermóns ou ser analfabetos para soslaiar ou ignorar a angustiosa mensaxe dos mesmos. "Nacisteis pobres, y no podréis rebelaros nunca contra vuestro destino" Desesperada regla que nos condena a caprichosa vontade dos redentores. Señores donos —como os feudais—, de vidas e facendas dos coitados escravos. "porque seré yo quien os guíe" Así, como nos tempos medievais, os que nacemos pobres, seguimos arrastrando unha xenética maldición ou praga, mentres que outros, unxidos pola gracia de "Deus" portadores de uns xenes que os científicos —que se saiba— aínda non deron cos factores diferenciais dos menos, seguen a disfrutar da gloria que os ceos verten sobre eles. Xenes de pobres e xenes de ricos.

Pois so é cuestión de equilibrio. Nin tanto nin tampouco. Ese sería o mensaxe de un xefe de goberno ou espiritual —que se prezase de selo—, para reconducir esta crise, onde o que máis envelena, é o falso benestar que nos estiveron vendendo. Privilexio so de uns e sombría quimera para outros.

Tamén é certo que moitos, nacemos para ser pobres, pobres; outros para ser vagos, vagos; outros ladróns, e outros garda-civís. Logo están os que herdan latifundios e matan por cambia-los marcos, outros con escandalosas fortunas, que estafan por amplialas, e outros que non pegan golpe e andan pola vida de perfil para pegar menos. Resumindo. A virtude está no equilibrio, e cada un —fóra alma e fe—, merece o seu correctivo natural, legal e social.

Non fallan os gobernos. Falla o sistema. Cando empezaron a destruír o tecido industrial español, fabricando en países terceiromundistas, aproveitando os baixos salarios desta man de obra, ninguén se inmutou, pese a contrariedade da xente de a pe, que coma os animais, xa presentían estes terremotos.

Ninguén fixo caso do desmantelamento que se estaba a facer nos nosos campos, na nosa industria e na nosa cultura, formación i educación, asistindo coa boca aberta como se ían montar fábricas, negocios e facer inversións en outros países, con cartos españois e subvencións europeas —que non deixan de ser españois—, para crear traballo no noso. Agora con cara de parvos, botando man as costelas, os dirixentes míranse uns para outros, estrañados, barruntado por qué porta poderán sair sen ser delatados pola estafada turba, engañada e satanicamente, mediatizada, engatusada, encamelada e analfabetizada.

A verdade non so é de cartos. O problema é a idiotización desta poboación, lela i educacionalmente mal formada; pois cantas veces nos levan chamado á atención desde á Comunidade Europea, que como a idiotas, nos teñen que avisar dende alí, do atrasadiños que estamos. Advertíndonos do perigo que o fracaso escolar, está supoñendo para a etnía ibérica.

 

¿Onde vai á advertencia das nosas universidades, que alcahuetan o desastre das probas de selectividade, que por non cerra-las aulas, miraron para outro lado e deixan entrar a tropel este gando xeracional de inútiles cabestros.

Algúns bótanlle os pais, a culpa do comportamento dos rapaces. Os novos profesionais, que vertan das aulas universitarias, non sairán coa formación que requiren os tempos, xa que os rapaces, entran tarados e viciados, cunha baixa formación dos institutos e por lóxica correspondencia, sairán médicos, mestres ou calquera outra carreira cun nivel ¡Que deus nos colla confesados coa calidade con que van a desenrolar a súa profesión! ¡Home. Non todos?. Pero vamos para atrás canto podemos uns, e outros, aproveitándose do dócil rabaño, ruben os outos colos desta farturenta prostituída democracia, para podelos estafar, escravizar, humillar, marear, cohibir e manipular.

Tan á presa camiñamos, que a inercia nos arrastra o precipicio.

Tal vez por vaidade, afán de notoriedade, ou quizás por outro calquera pecado intrínseco que moran nesa alma de difícil control que levamos dentro e nos incita a meternos en perigosos saraos, como hipotecas, lios de xulgados, carteis, bordeis, e outros luxuriosos vicios. Eu metinme a facer estes borranchos intentando penetrar no espavéntico mundo que D. Ramón José Simón Valle Peña, pintou coa xenial mestría do estelar artista, merecedor do galardón de inmortal ou divino, como aquel renacentista que a todos nos ven a memoria.

Digo que pinta, por que cando describe a un personaxe, pódese apreciar nel, a súa constitución física; o seu intelecto; o seu engado; a súa conducta e incluso percibir o halo da aura que brocha en cada un deles.

Valle foi un creador, un ceibador de ideas, complexos, temores e liberdades. Un cismático co hándicap de non ser recoñecida a súa doutrina: moralizadora, evanxelizadora, civilizadora, literaria e centrifugadora.

 

Esperpéntica exhumación de personaxes e escenas da obra de D. Ramón

Responsable: Domingo Regueira

Recoñezo, que si D. Ramón vise esta representación das súas escenas literarias, correríame a escobasos; pero, intentarei salvar a cabeza dicindo: que este é un preludio para que outros con man divina, poidan crear novas esceas mellorando e perfeccionándoas, para que a obra do insigne literato, teña o respecto e dignidade que merece.

Da a impresión, de que cando D. Ramón pintaba no ordinario papel de prego, a súa man debeu ser movida por un poltergeist ou "negro" de outra dimensión, xa que as precisas e sutiles pinceladas con que nos fai ver unha paisaxe, tormenta, ambiente de feira, romería, taberna, mosteiro e a veces almas en pena; mesmo parece obra de un ser con dotes sobrenaturais.

Por eso penso, que o xenio, neses momentos de ÉSTASES na austeridade do sombrío auto-cautiverio que tanto menciona en LA LAMPARA MARAVILLOSA, puidese chegar o cumio da atalaia druídica onde como unha teofanía alimentada con índicos albafores, conectase co espírito de un sabio xentil, que o introduxese na intimidade dos clans de aristocráticas familias con clas, e curiosamente, tamén nas raleas populares sen clase algunha.

Una playa de pinares: En aquella vastedad desierta, el viento y el mar juntan sus voces en un son oscuro y terrible. La barca, con el velamen roto, ha dado de través en los arrecifes de la orilla, y un marinero salta a reconocer la tierra.

Don Juan Manuel pola praia de Area Gorda arengando a hueste de mendigos.

<<La redención de los humildes, hemos de hacerla los que nacimos con ímpetu de señores cuando se haga la luz en nuestras conciencias>>

ROMANCE DE LOBOS

DON FARRUQUIÑO. — ¿No hay un sitio para mí?

CARA DE PLATA. —Ya tienes tu pareja en el caldero.

LA PICHONA.— ¡ Divino Jesús!

DON FARRUQUIÑO.— Es una vieja que parece de cordobán. Tiene la piel pegada a los huesos y no la suelta. Bien hacéis en divertiros, porque esto va para largo.

LA PICHONA. —Tesorín, dile que apague la luz.

CARA DE PLATA. — ¡ Qué remilgos de monja!

LA PICHONA.— Díselo.

CARA DE PLATA —Hermano, tu cuñada te ruega que apagues el candil.

DON F ARRUQUIÑO. — Que perdone mi cuñada, pero yo no renuncio a las buenas vistas.

LA PICHQNA. — Iscariote !

La moza, con los ojos brillantes y los pechos fuera del justillo, se incorpora, quitándose un zapato que arroja al candil. En la sombra de la chimenea el gato, tiznado de ceniza, maúlla y enarca el lomo, mientras que el candil se columpia y se apaga esparciendo un olor de pavesa. Los maullidos del gato continúan en la oscuridad, y acompañan el hervir del agua y el voltear del cuerpo que cuece en el caldero, asomando unas veces la calavera aún recubierta por la piel, y otras Una mano de momia negruzca y engarabitada .

DON FARRUQUIÑO. —¡ Un rayo me parta si no es el cuerpo de una bruja! Está como mojama dura y no es posible hacerle soltar los huesos.

AGUILA DE BLASÓN

¡Ha muerto el Genio! ¡No llores, hija mía! ¡Ha muerto y no ha muerto ... ! ¡El Genio es inmortaL.! ¡Consuélate: Claudinita, porque eres la hija del primer poeta español! ¡Que te sirva de consuelo saber que eres la hija de Víctor Hugo! ¡Una huérfana ilustre! ¡Déjame que te abrace!

CLAUDINITA.— ¡ Usted está borracho!

DON LATINO.— Lo parezco. Sin duda lo parezco. ¡Es el dolor!

CLAUDINITA.— ¡Si tumba el vaho de aguardiente!

DON LATINO.— ¡Es el dolor! ¡Un efecto del dolor, estudiado científicamente por los alemanes!

LUCES DE BOEMIA

SABELITA.— ¡ Vete!

FUSO NEGRO. —No quiero.

SABELITA.— ¡ Vete, o doy voces I

FUSO NEGRO.— ¡ Amuéstrame las piernas, puñela!

SABELITA.— ¡No me asustes, Fuso Negro!

FUSO NEGRO.— ¡ Touporroutóu ! ¡ Qué blanca eres! ¡Dame una vicada, concho! ¡ Madre Santísima, qué …….. tienes!

En el románico pórtico, bajo los santos de piedra, el fálico triunfo, la risa en balandros, los ojos en lumbre, la greña frenética. SABELITA, con un grito, invoca al lejano caminante de los caminos crepusculares.

SABELITA. — ¡Socorro!

CARA DE PLATA

Mi madre le odiaba, y por no verle, tenía cerradas las ventanas de nuestra casa, que daban al Atrio de las Platerías. Aquella tarde recuerdo que paseaba, como todas las tardes, embozado en su capa azul. Nos alcanzó en la puerta de la catedral, y sacando por debajo del embozo su mano de esqueleto, tomó agua bendita y se la ofreció a mi hermana, que temblaba. Antonia le dirigió una mirada de suplica, y él murmuró con una sonrisa:

—¡Estoy desesperado!

MI HERMANA ANTONIA (Jardín Umbrio)

EL SACRISTÁN, arraposado y medroso, salta por el muro al camino, la cabeza vuelta para inquirir lo que se pasa en la quintana. Torcido el bonete, escueto y ensotanado, el clérigo se mete por la puerta, y asoma, apuntando con el trabuco, en el ventano del fayado.

CARA DE PLATA

EL VIEJO, con la vara en álto, hace retroceder el tropel de sus vacas que entrechoca las cuernas, entornado por las voces y las picas de tantos hijos y nietos, sangre de Quinto de Cures. Y aquel negro jinete que sobre el sol llega trotando es el ABAD de San Clemente de Lantañón.

CARA DE PLATA

Con esta plática cruzan la mitad del puente hasta llegar al paraje donde está la cruz. Dos mujeres que tocadas con sus mantelos descansan al pie, se levantan y murmuran una rancia salutación. Aquellas dos mujeres son suegra y nuera. La vieja aún conserva los ojos vivaces en un rostro lleno de arrugas, y la otra es una sombra pálida, consumida por la preñez. El marido llega por el otro lado del puente. De su muñeca cuelga el palo endurecido al fuego y herrado como una clava. Saluda con la misma salmodia.

EL MARIDO. — ¡ Santas y buenas noches!

SABELITA. — ¡ No me hagan daño!

LA SUEGRA. — Como una reina será tratada mi señora. Basta el gran favor que nos hace.

LA PREÑADA. — ¡Así halle la recompensa en la tierra y en el cielo!

SABELITA. — ¿ Y el niño que quieren bautizar, donde está?

AGUlLA DE BLASÓN

Sen que sexa unha falsa modestia, quero deixar claro que estes debuxos, non son mais que uns bosquexos para crear conciencia da súa obra, e desta maneira —se fose posible— se lea máis, e sobre todo, que o lean moitos dos "deforestadores" escritores contemporáneos, que acaban cos piñeiros dos montes pa transformalos en papeis, que so conteñen palla.

Hai artistas, filósofos e tiranos que se perpetuaron na historia do mundo. Don Ramón como un Leonardo ou o xenial Miguel Anxo, debería ter un espacio das mesmas dimensións, pois si Michelangelo —a parte das coñecidas esculturas—, creou o ceo da capela Sixtina, Don Ramón na súa obra, ten toda unha familia pagán que ben podía encher os panos de unha Sixtina galega, coa singularidade que, denunciaría as miserias das clases humildes, famentas, ciscadas por feiras, aldeas e barrios de vilas e cidades, baixo o réxime feudal, onde apóstolos, profetas e sibilas, se trocasen en cregos herexes, señores con pernada, maiorazgos incestuosos, nobles, chaláns e sometidas mancebas; compoñendo desta maneira unha biblia galega que partindo das Arcas de Bradomín "célticas mámoas", ...cuesta enlosada con prosapia romana e suevas costumes ata a metade do século XX, onde saudadoras, mendicantes e como se di agora, deficientes intelectuais, pululaban polas feiras nimbando o ambiente de enxebres glamures. Ingredientes primitivos, propios so de feiras galegas custodiadas por carballos, chopos e salgueiros que aportaban a estes recintos, esa lexitimidade arcana de tratos comerciais, sen documentos mercantiles cuadruplicados, intervenidos nin compulsados.

FRAY GERONIMO.— ¡ El pecado vive con vosotros, y no pensáis que la muerte puede sorprendernos! Todas noches vuestra carne se enciende con el fuego de la impureza, y el cortejo que recibís en vuestro lecho, que cobijáis en las finas holandas, que adormecéis en vuestros brazos, es la sierpe del pecado que toma formas tentadoras.¡Tódalas noches muerde vuestra boca la boca pestilente del enemigo!

Se oyen algunos suspiros, y una devota se desmaya. La rodean otras devotas, y en la oscuridad albean los pañolitps blancos, que esparcen un olor de estoraque al abanicar el rostro de la desmayada.

UNA VIEJA.— ¿Quién es?

UNA MOZA.— No sé, abuela.

UN MONAGO.— Es la amiga del Mayorázgo ...

AGUILA DE BLASÓN

EL ABAD habla oscuro, entornado los ojos. Tiene vuelta sobre el tapete la baraja, y encima cruzadas las dos manos. CARA DE PLATA sonríe, rubio y bello, apoyado en la pica vaquera, al hombro las jalmas cantándole alegres.

CARA: DE PLATA.-¡ Señor Abad, con lo que yo le quiero!

CARA DE PLATA

Intentar acercarse a súa vida, e como traspasar a barreira que leva a esa esotérica dimensión onde non existe contaminación algunha,. todo é unha inmensa liberdade sen nada que che vete ollar na realidade, sen tabús, maldades nin nada que che impida fisgar na xestión dos concellos, deputacións, xuntas e fundacións. Non existen teles idiotízante nin políticas de distracción con perversas e incomprensibles programacións, causantes estas, da crises moral, e socialmente, causante tamén do deterioro da saúde mental da cidadanía, que atónitos e impasibles estamos asistindo a ver como esvaramos cara a selva primixenia, afectados polo seudo progreso que nos están vendendo. Abandono de escolas, falta de rigor no traballo, conductas maquiavélicas e consumo desordenado de sustancias satánicas.

Ó parecer D. Ramón viaxou a esa parcela ideal aséptica, ceibe de tódalas pragas que azoutan ao planeta, sen funcionarios, notarios, banqueiros, comisionistas, estafadores, cardeais, aiatolás, gays, sindicalistas, anti-disturbios, valedores, monarcas, duques, marqueses, condes, varóns e cabaleiros da Enxebre Orde da Vieira..

Nesta viaxe ao parecer D. Ramón gozou de unha catarses que o liberou da mediocridade que nos afecta a moitas das persoas que respiramos este emponzoñante sistema social, onde os trileiros poderes nos manipulan ata o extremo de alienar a este pobo, que aguantando a risa nos chaman soberano.

 

Dicía Buonarroti, que o arte era un don que nos manda Deus. Pois lendo LA LAMPARA MARAVILLOSA, non me cabe dúbida que estes xenios teñen que estar tocados polo Creador, que cando lle acorda, manda a Terra uns exemplares para alegrarnos a vida e sirvan de referencia para manter a razón do estético e fermoso, ó tempo que reconduzan a nosa ruda esencia respetando a natureza, venerando —coma os antigos—, as augas de fontes, mares e ríos; as montañas, fragas e veigas; a paisaxe dos areais, marismas e dunares; a pureza do noroeste chuvioso, o frío nordeste e o salobre vendaval, sen esquecer os silencios nocturnais, extinguidos e desesperadamente quebrantados e perdidos.

Contunuará. Se cadra.
Poden ir a Petroglifos Cruciformes da Barbanza

Rafael de Urbino, el más maravilloso de los pintores, modificó siempre la línea que le ofrecían sus modelos, pero lo hizo con tan sutil manera, que los ojos solamente pueden discernirlo cuando se aplican a estudiarle y comparan las imágenes vivas frente a las de sus cuadros. Entonces se advierte que ninguna de aquellas figuras pudo moverse con la gracia que les atribuyó el pincel.

LA LAMPARA MARAVILLOSA

Pero ese, era Rafael.

Noche de tormenta en una playa. Algunas mujerucas apenadas, inmóviles sobre las rocas y cubiertas con negros manteas, esperan el retorno de las barcas pescadoras. El mar ululante y negro, al estrellarse en las restingas, moja aquellos pies descalzos y mendigos. Las gaviotas revolotean en la playa, y suincesante graznar y el lloro de algún niño, que la madre cobija bajo el manto, son voces de susto que agrandan la voz extraordinaria del viento y del mar.

ROMANCE DE LOBOS

-¡ Arreniégote! ¡Arreniégote! ...

La dueña acudió. Adega, incorporada en su lecho, batallaba contra una sombra:

—¡Mirad allí el Demonio!. .. ¡Mirad cómo ríe! Queríase acostar conmigo y llegó a oscuras. ¡Nadie lo pudiera sentir! Sus manos velludas anduviéronme por el cuerpo y estrujaron mis pechos. Peleaba por poner en ellos la boca, como si fuese una criatura. ¡Oh! ¡ Mirad dónde asoma!...

Adega se retorcía, con los ojos extraviados y los labios blancos. Estaba desnuda, descubierta en su lecho. El cabello de oro, agitado y revuelto en torno de los hombros, parecía una llama siniestra, Sus gritos despertaban a los pájaros que tenían el nido.

FLOR DE SANTIDAD

Paraje de árboles sobre la carretera. JUANA LA REINA , en aquellas sombras, pide limosna con el pañuelo de flores abierto en las ribas de la cuneta, y el enano, hundido en el jergón del dornajo, vicioso bajo la manta remendada, hace su mueca.

DIVINAS PALABRAS

Os que non somos unxidos polo Paráclito, quedaremos como artesáns chapuceiros.

Os artistas nacen e melloran co tempo. Si se lles deixa.

Os chapuzas nacen e co tempo, poden ser exquisitos artesáns, pero: Si se lles deixa.

Por elo cada un de nos debemos empeñarnos en ser bos artesáns, e os artistas mellor artistas e así tamén os cientificos, facilitandolle a sociedade á oportunidade de poder desenrolar os seus dons ou as súas habilidades.

Non sei si foi Socrates ou Aristoteleso que dicía, que a xente con virtudes intelectuais e morais, deberían ser requeridas pola sociedade, para que se ocupasen de administrar e gobernar as súas comunidades.

Na sociedade en que vivimos, calquera torpe, astuto e atrevido, aproveitando as normas que o sistema impón, ten a ousadía de presentarse a ocupar un cargo, propio de unha persoa con capacidade, dignidade e integridade para este mester.

O viciado sistema do enchufismo, arrastrounos a este estado de atraso que estamos a sufrir, colocando a inútiles en postos que non lle corresponde, xa que lles falta vocación e talento, perseguindo so, a nómina perpetua. Na actualidade asistimos con asombro a creación de productos. Fillos de artistas sen talento para tal, que polo feito de ser vástago de un famoso, temos que aguantalos por vida encima dos escenarios.

O día que se faga a luz —como dicía Valle Inclán— na conciencia dos señores que montaron este tinglado; Verán os cegos, andaran os eivados, falarán os mudos e haberá transparencia na administración pública, podendo acceder telematicamente calquera contribuínte a dita información en linguaxe "puro". Desta maneira a Soberanía Popular, saciaría esa angustiosa curiosidade de entender o "recibo da basura" e ver detalladamente como funden, enterran e se reparten os seus impostos. ¿Verémolo!

Todos coñecemos a xente con talento, que por deixamento da administración, non se lle quita o rendemento que podían aportar a sociedade: Músicos, artesáns, mecánicos, escultores, humoristas, cantantes, mariñeiros, labregos, albeites e sancristáns, podían —de haber unha lei de oportunidades—, contribuír ao progreso desta feble nación, de apreciar as innatas dotes de moitas destas persoas que son ignoradas, ningunadas e desmotivadas.

Despois de repartir os cartos entre os mesmos de sempre, enterralos e destragalos, devolven o resto a Comunidade Europea por falta de imaxinación para os inverter, que é diferente a gastar.

<<Aprendamos a descubrir en cada forma y en cada vida, aquel estigma sagrado que las define y las contiene>>

LA LAMPARA MARAVILLOSA

Cada ser vivinte desenrola a súa existencia dentro da proxección que o raio do creador lle asignou. A toupa, a rá o cuco e o raposo —poño por caso—, teñen a mesma loita pola supervivencia que o ser humano, e seguramente cada un deles, teñen tamén as súas pequenas variantes dentro da súa existencia. Con esto, quero xustificar certos pronunciamentos que sobre a miña sociedade ideal, fago. Manifestacións que moitos tildarán de utópica, irreverente e insultante; Pero nestes pensamentos un tanto acedos, pretendo dentro da proxección que o raio creador nos reserva a cada un dos humanos, expor o producto que rezuma das miñas enmarañadas neuronas dentro da variante que coma cada un dos demais, me corresponde. Resumindo. Cada persoa vive dentro da súa proxección como si da súa sombra se tratase, e a proximidade ou roce cos seus semellantes, fai que por simpatía propicie, unha positiva convivencia ou se diluia nun amorfo preve desaborido.

Se como el ruisiñor, que no mira a latierra desde la rama verde donde canta.

LA LAMPARA MARABILLOSA (El Anillo de Giges)

Así, froallando nun papel común, bou rascando cun lapis liñas que acaban por dar forma a personaxes que non obedecen a miña programación inicial, senón que a medida que un vai riscando, surte unha figura con certa aproximación ao que pretendía.

A veces —aínda que moi poucas— sorpréndome do resultado, como si a musa tivese compaixón de un e me guiase a man polo vieiro da creación, percibindo unha lixeira sensación de sentirme próximo a ese virtuosismo, ou ó menos, intuír que existe ese mundo ou estado extático, ceibe de ofuscamentos, traumas, conturbacións, felonías, vulgaridades, pragas e penalidades, que contaminan a vida no planeta e propician en contra, que un sexa el mesmo, e a man que porta o pincel, obedeza docilmente os impulsos que a mente lle envía.

El amor es un círculo estético y teologal, y el arte una disciplina para transmigrar en la esencia de las cosas y por sus caminos buscar a Dios.

LA LAMPARA MARAVILLOSA (EXÉGESIS TRINA)

Peregrino

Din que a literatura despois de entreter, debe ser didáctica e aportar algúns parámetros, que contribúan o coñecemento e comportamento de quen lee.

Na actualidade da a impresión que a xente en función da relativa evolución, lee menos do que debera, ou ben o que lee, non cumpre os obxectivos do párrafo anterior.

Valle-Inclán que predicou ó largo de toda a súa obra unha singular doutrina ó modo priscilianista, onde mestura xunto coa súa persoal filosofía, conceptos politeístas con esencias mitolóxicas e conductas de valores clásicos e teologais, dáme impresión que as súas homilías non tiveron a promoción, e consecuentemente os resultados que se merece. En definitiva. Un traballo abandonado, desaproveitado e menosprezado.

— Hay que callar y sufrir. Cada vida tiene su cruz. ¡Mirad quién viene!

Por lo alto de la cuesta, trotando sobre un asno asomaba un jinete, y todos reconocieron al escriban Malvido. Cuentan que entonces mi bisabuelo se volvió a los cavadores que estaban en la linde de la he­redad:

— Tengo la escopeta cargada con postas. ¿Alguno de vosotros quiere hacer un buen blanco?

Al pronto todos callaron. Luego destacóse uno entre los más viejos:

— El gavilán vuela siempre sobre el palomar. Uno se mata y otro viene.

— ¿No queréis aprovechar la carga de mi escopeta? Respondieron vanas voces con ahínco:

— ¡Somos unos pobres, señor mayorazgo! ¡Cativos de nos! ¡Hijos de la tierra!

Águeda la del Monte se levantó con el regazo lleno de piedras:

— ¡Las.mujeres hemos de sepultar a los verdugos!

El escribano, mirando tanta gente en el camino iba a torcer por un atajo, pero mi bisabuelo parece ser que le llamó con grandes voces:

— Señor Malvido, acá le estamos esperando para hacer una buena justicia.

Respondió el otro muy alegre:

— ¡Falta hace señor mayorazgo! ¡Esta gente es contumaz!

Se acercó trotando. Mi bisabuelo, muy despacio, hechóse la escopete a la cara. Cuando le tubo encañonado le grito:

— ¡Esta es mi justicia señor Malvido!

Y de un tiro le dobló en tierra con la cabeza ensangrentada.

<<Fue hidalgo arosano aquel Montenegro hermoso, que tenía un poder mágico en la mirada. Y dicen que cuando el montenegro salía del pazo, su madre mandaba sonar las campanas para que se guardasen las doncellas.>>

Fragmento de unha conferencia de Castelao na Habana

Don Ramón era gallego, como yo. Era de la Ría de Arosa, como yo. Pero no sabíamos si había nacido en Vilanova o en el Caramiñal —dos pueblos situados en orillas opuestas— Y entonces yo recurrí a un ardid para averiguarlo, antes de que fuera descubierta su partida de bautismo. Dibujé un mástil con una bandera flotando hacia la derecha y le pregunté a Val1é-Inclán: "¿Qué sensación le da a usted este dibujo? ¿Qué viento cree usted que mueve esta bandera?" Y Don Ramón me contestó sin vacilar: "El viento sur". Y desde entonces quedó averiguado que Don Ramón era de Vilanova, porque si fuese del Caramiñal me hubiese dicho: "El viento norte".

Castelao.

GALICIA Y VALLE-INCLÁN

Conferencia en La Habana 8 de enero de 1939.

 

Yo sé que Don Ramón ha muerto? He visto su cadáver. Lo he llevado a enterrar. Lo he llevado a hombros, en una tarde lluviosa de invierno. ¡Jamás el cielo de Compostela lloró tanto! Y o he visto descender a las entrañas de nuestra madre. Y aún conservo los golpes de la tierra mojada sobre su ataúd. Estoy seguro de que ha desaparecido de nuestro mundo y cuanto más tiempo pasa menos concibo que lo hubiéramos abandonado y que permitiéramos ese enterramiento, porque su efigie última era el mejor milagro de su genio. Sobre la blancura de los lienzos su cara tenía una extraña luminosidad imposible para toda interpretación plástica. Se había convertido en sustancia impalpable: Parecía un santo.

Castelao

Conferencia en La Habana 8 de enero de 1939.

Apunte de la cabeza yacente de Valle-Inclan, tomada por Alfonso R. Castelao

DON MAURO soberbio y callado, asesta los ojos sobre el naipe y juega su dinero en un rey. EL ABAD acastillado y enjuto; la nariz torcida, la boca dibujada como una boca de piedra, corre la pinta y oficia dramático y lento.

CARA DE PLATA

Cando me atopo coa elocuencia de outra das grandes figuras galegas como é Castelao. Un queda cortado. E ademais; pouco queda por dicir de D. Ramón, que non haxan dito outros personaxes destacados na literatura universal. Eu fágoo co ánimo de adobar estes bocexos e apuntes, co a basta calidade literaria, acorde coa calidade dos debuxos.

Hai momentos onde a man segue uns impulsos que proveñen de outras dimensións e teclea pensamentos que poden condenar a un. Non se sabe si son espíritos alleos transmigrados á túa persoa, ou é o ignoto destino que nos leva por programados vieiros de difícil desvío. A xente que se move na campiña pensa que se atopa nun paraíso e non é consciente do perigo, ata que aparece o touro.

Neste sistema, ninguén esta a salvo de ser destruído, diluído, abducido, evaporado ou internado. Si andas na carreteira, si andas no mar si tes un negocio, si tes unha industria ou unha pensión, non estas libre de unha inspección onde che ha de faltar algo por onde che poidan sancionar, pechar, condenar ou tolear. D. Ramón, consciente destes riscos, tiña a velentía de batirse co monstruo daquel perigroso sistema, composto polos mesmos petriz de atávica sangue que os de agora.

Voy a publicar el próximo mes de marzo MARTES DE CARNAVAL, que es una obra contra las dictaduras y el militarismo. Pensaba publicarla en el mes de mayo, pues entonces dadas las condiciones climatológicas de Madrid, la Cárcel Modelo , cuyo interior conozco por mis permanencias en ella, está confortable. Sin embargo, a pesar de los fríos reinantes, no retrasaré la salida, porque considero que es un momento apropiado. Ya que los jóvenes callan, es cuestión de que lo hagan los viejos por ellos.


Contador gratis