CARAMIÑAL

Marcas de canteiro de Santa María la Antigua.

Según notas de M. Fabeiro Gómez

Dinteles conopiales (Abuela Pepa) a partires do século XII
Unha das marca de canteiro nos sillares de Santa María la Antigua do Caramiñal

Releve con que os xudeus do século XIV e XV decoraban as súas vivendas.

Estes sillares onde se atopan as marcas, perteceron a antiga igrexa románica, posto que ditas marcas era unha norma que neste periodo a facian os canteiros. Según contan, din que era para controlar as pedras que cada un facía, poñendolle a firma quen as picaba, ainda que eu penso, que tiña outra arcana, función hermética, pois non todas aparecen marcadas nos edificios románicos.

Reloxo de Santa María la Antigua , con trazas de haber correspondido a primeira edificación, pois da á impresión de que na reedificación, non se andubo coa cautela debida para que cada pedra ocupase o seu adecuado sitio. Tamén se deduce que a súa caída en desuso, ven dende fai moito tempo a xulgar polo abandono do remarcado das liñas e números que o compoñen.

Remarcado aproximado
Reloxo de Santa María la Antigua
Poden ir a: Debuxos Valle-Inclán
Hornacina da Rúa Nova