Marca nunha porta fronte a igrexa do Castelo
CASTELO
Estrella de David, símbolo xudeo na parroquia do Castelo
Símbolo cristiá no dintel dunha porta na parroquia do Castelo, coronado pola horrorosa maraña dos monopolios

 

Antigua porta con símbolos de instrución en ambos lados, probablemente fose unha escola xudea
Deberon ser gravadas antes de que con estas pedras, se construira a sacristía externa da igrexa.
Pescantillos; elementos de soporte para diversos usos. Sobre estes salentes garfos, descansaba unha bara de multiples usos; que servian tamén como repouso de vicheros e francadas (aperos de pesca) ata colgador para secar roupas de augas, peixes e demáis enseres que precisaban airear para a súa conservación ou desinfección. Atopábanse no lugar da Covecha.
Releve conopial no Cruceiro na rúa da Feira - Pobra, con dintel manuelino, estilo que os xudeus do século XIV XV decoraban as súas vivendas. Tamén deberian encontrarse nas jambas destas portas, os rebaixes onde colocaban a mezuzá.