ARTES

Polo momento non atopei en Artes nada relacionado co tema desta páxina; Polo tanto, queda pendente de que alguén me axude, e mentres, irei acuñando tempo para husmear por eiteiros e muros das vellas construcións en procura de algunha sinal que puideran deixar os descendentes dos suevos deste Portus Artabrorum, como pensaba Vicetto.