Ponte romana de Xuño

Si esta ponte foi unha das moitas que compoñían a ruta “Per loca marítima”, estas cruces que aparecen na chave e nunha das dovelas, ben as podíamos situar nos primeiros séculos desta era levándonos a pensar —pola súa tosquedad— que puideron ser gravadas polos mesmos construtores da ponte.

XUÑO
Dintel xudeo neomanuelino de Seráns - Porto do Són